۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

دیرآمدی ری‌را

دیر آمدی ای رفته ، به اندازه‌ی تمامِ دلتنگی‌های دنیا، دیر آمدی. به اندازه‌ی تمامِ زود رسیدن‌های دنیا دیر آمدی. به اندازه تمام نگاههای منتظر به انتهای جاده، دیر آمدی. به اندازه‌ی تمام امیدهای ناامید شده، دیر آمدی.
دیر آمدی ای رفته. دیر آمدی و از یاد بردی که کسی تو را چشم در راه بود شباهنگام. دیر آمدی و فراموش کردی که باد تمام دلتنگی‌ها را با خود می‌برد.
حالا که آمدی، هیچ حرفی باقی نمانده‌است. باد و باران، تمام حرفها را با خود بردند. دیگر کسی تو را چشم در راه نیست.
تو به اندازه‌ی تمام دلتنگی های دنیا، دیر آمدی.
تو به اندازه تمام ری‌را‌های دنیا، دیر آمدی.