۱۳۹۱ اسفند ۲۵, جمعه

نرو ... بمان

من به خنده‌هایت زیر باران دل بسته‌ام.
نقطه.
پایان تماس. 
پایان نوشته.
پایان این متن.
پایانِ من.