۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

آغازی برای شروع دوباره با تو

این یه آغاز دوباره است. 
اینجا یک دفتر خاطراتی‌ست که فقط برای دل خودم است و شاید روزی تو هم در این دفتر با من سهیم شوی. آنروز که برای اولین بار با هم در خیابان ولیعصر قدم بزنیم.
اینجا سهم توست و برای توست. آنچه دائمی‌ست حضور توست و من اینجا فقط یک نویسنده‌ام. اصل تویی. همه‌کسم تویی. دار و ندارم تویی.
و تا آنروز من تنهایم. تنهاتر از مجسمه‌ی آقای منتظر پارک ساعی.