۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

شعور بیان

همونقدری که آدم باهاس آزادی بیان داشته باشه که هرچی دلش بخواد بگه ،‌باید شعور داشته باشه که هر حرفی رو کجا بزنه یا کجا نزنه.
خیلی فرق هست بین آزادی بیان و شعور بیان.
مثلا من این حق رو برای خودم قائل هستم که با هرکسی و هر موضوعی شوخی کنم و کسی هم نمیتونه بهم چیزی بگه. اما خودم باید بفهمم که کجا با کی و سر چه موضوعی و تحت چه شرایطی شوخی کنم.
بخدا آزادی بیان فرق داره با شعور بیان. شما آزادی بیان داری. اما شعور بیان رو باید کسب کنی.