۱۳۹۱ شهریور ۱۳, دوشنبه

خداحافظ رفیق

این شهر همش شده زمین مرتضی , من دلم آسمون میخواد.
خداحافظ رفیق - امیر نادری
فیلم خداحافظ رفیق رو دیدین؟
من امروز عصر این فیلم رو توی کوچه پس کوچه‌های تهرون بازی کردم. اشک ریختم و بازی کردم. راه رفتم و گریه کردم و کارگردان کات نداد. هی فریاد کشیدم و نعره زدم و همه زیرلب تحسینم کردن. یه عده هم گفتن این دیوونه رو نیگا داره با خودش حرف میزنه.
کات ....
بهنام عالی بود. عالی. از این بهتر نمیشد. به افتخارش دست بزنین.
و دست زدند. فیلمبرداری که نبود برام دست زد. صدابرداری که نبود برام دست زد. کارگردانی که معلوم نبود کجاست برام دست زد. بازیگر نقش مقابلی که هیچوقت مقابلم نبود برام دست زد.
خداحافظ رفیق. برنامه‌ی امشب سینماهای تهران و شهرستان ها.

امیرخان نادری من فیلمتو بازی کردم. واقعا بازی کردم. واقعا خداحافظی کردم. بازی نبود. فیلم نبود. واقعی بود. سکانس به سکانسش واقعی بود.
تهش چی شد؟
بهم گفتن خیلی خوب بود. خسته نباشین همگی. بهنام فردا هشت صبح اینجا باش. برداشت آخره.
آره برداشت آخره. ینی آخر خط، رفیق. تهِ تهِ خط. من آخر این خط رو میخونم. من ته حکمت رو میخونم. من حرفاتو میخونم. از توی چشمات میخونم.
تو هم بخون از توی چشمای من.که میگم تموم. یعنی تموم. یعنی همه‌ی راهها رو امتحان کردم که به اینجا رسیدم. به اینجایی که میگم :

خداحافظ رفیق.