۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

نوبل صلح

ما که ندیدیم. ولی میگن صلح یه زمانی وجود داشته. اینکه کی وجود داشته و چطوری بوده و چه شکلی بوده بر ما نامشخص است. 
صلح اکنون شبیه یک پرنده است. از همون پرنده ها که آرم فری‌گیت هست. اینا دوتا پرنده از یک نژاد بودند. فری‌گیت هی آپدیت شد و با بدبختی خودشو رسوند به زمان ما. اما صلح آپدیت نشد و منقرض شد. این دلیل انقراض صلح بود. 
اما این دلیل انقراض صلح نبود. این دلیل انقراض صلح بود :
خودخواهی.کینه. دشمنی. غرور. حماقت. 
و صلح از کادر خارج میشود ... و از کادر خارج میشود ... و از کادر خارج میشود.

گذشت و گذشت تا مردمانی بر این جهان مشغول حکم راندن شدند که نفرت انگیزترین انسانها بودند. جنگ طلب ترینشان و احمق ترین آنها. کسانی که صلح را نابود کرده بودند بدنبال راهی برای پیوند زدن نامشان با صلح بودند. از اینرو به جایزه ای هجوم بردند که نوبل نام داشت.
بردن نوبل صلح یک فرمول ویژه دارد :
هیچکاری برای صلح انجام ندهید. ملتها را تحقیر کنید. نابودشان کنید. در تنگنا قرارشان دهید. 

نوبل صلح در این دنیا ینی کشک! 
وقتی ملتها تحقیر میشوند ، وقتی برادرکشی هست ، وقتی ملت یک سرزمین به جان هم میافتند ، وقتی دولتهای جهان ارث پدر هم را از یکدیگر میخواهند و وقتی هرکسی به خودش اجازه میده دیگری را به هرنحوی تهدید به حمله نظامی کند ، نوبل صلح ینی کشک.
وقتی این تنش ها در جهان است و یکی از طرفین درگیر نوبل صلح برنده میشود ....
 جایزه نوبلتان بخورد توی فرق سرتان که ملتی را بدبخت کرده اید با تحریم هایتان و نشسته اید و پزش را میدهید.

جایزه نوبل صلح تعلق میگیرد به اتحادیه اروپا بدلیل سکوتش در قبال زندانی شدن روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در ایران ، تلاش برای نفروختن دارو به ایران ، تلاش برای نفروختن قطعات هواپیما به ایران و خیلی تلاشهای ریز و درشت دیگر.
جایزه نوبل صلح تعلق میگیرد به اتحادیه ای که با تصمیماتش کمر ملتی را شکاند. 
 جایزه تان را با افتخار دریافت کنید آقایان. رو به دوربین ها لبخند بزنید و تلاشتان را برای بدبخت کردن مردم ایران بیشتر کنید.