۱۳۹۱ مرداد ۲۸, شنبه

خربزه*

خربزه قاچ کردن آداب دارد. باید از طول قاچ شود. دراز و باریک. قاچ کردن خربزه به کلی با قاچ کردن هندوانه تفاوت دارد.طالبی در این مقال نمیگنجد. طالبی رو کلا نباید قاچ کرد. طالبی را باید یه ضرب آبشو گرفت. (طالبی استاد ویژن نه البته. بلکه از نوع خوراکیش)
 زمان خوردن خاصی هم دارد. درست بعد از غذا. درست در زمان طلایی.
زمان طلایی چیست؟
پاسخ : زمان طلایی لحظه ای ست که شما پای سفره دراز میکشید و میگویید آخیش. و به شکمتان نگاه میکنید و دستتان را میگذارید روی شکمتان.
درست در همین لحظه است که باید ظرف حاوی خربزه به شما برسد. نه دیرتر و نه زودتر.
خوردن خربزه هم آداب خاصی دارد. حقیقتا خربزه از مواردیست که واقعا چنگال کاربرد آنچنانی در آن نباید داشته باشد. اگر با دست خورده شود لذت کار دوچندان میگردد.
هریک قاچ خربزه ای هم که خورده میشود باید بگویید : جووون. عجب خربزه ای. تو کجا بودی تا حالا.
در پایان یادآور میشوم که خربزه فقط خربزه مشدی.